Các dịch vụ xoay quanh ngành xây dựng

 • PHÚC LỘC PROFILE

  trên 5

  Công ty: TNHH Quảng cáo và thương mại Phúc Lộc

  Website: http://phanphoiongnuoc.com.vn

  Sản phẩm mũi nhọn: Ống nhựa và dây cáp điện

  Doanh thu 3 năm gần đây: 300 tỷ đồng.

  Nhân sự: 15 người

  Dự án tiêu biểu: Nhà máy nước mặt Bắc Ninh, Dự án WB các tỉnh Bắc Ninh, Thái Bình, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ… Dự án thoát nước Bắc Ninh, Hòa Bình, Sơn La…

  Sales: Mr. Huy Nguyễn – ĐT: 0902.07.0006 / 0961.454.999; Email:vattunganhnuocbn@gmail.com